Halfjaarbericht 2018

Betaaltermijn facturen

De gemeente heeft als doelstelling om 90% van de facturen binnen 30 dagen te betalen. Vanaf 2015 is dat gelukt. In onderstaande tabel is dat te zien.

Toelichting:
De percentages zijn uitgezonderd het Subsidiebureau en de Haeghe groep. Het gemiddelde over het eerste half jaar van de Haeghe Groep is 97,3%.
Een factuur is tijdig betaald, als uiterlijk op de 30e dag is betaald.
In de kolom gemiddeld wordt het gemiddeld aantal dagen weergegeven voordat een factuur is betaald in de betreffende periode.

Er zijn in het eerste halfjaar ruim 58.000 facturen betaald, waarvan dus 90% binnen 30 dagen.

Betaalsnelheid eerste 6 maanden

0-30 dagen

31-35 dagen

36-45 dagen

46-60 dagen

>60 dagen

90,55%

2,37%

2,75%

1,85%

2,48%

Tijdigheid eerste zes maanden

Maand

Totaal

Aantal tijdig
betaald

Percentage
tijdig betaald

Gemiddeld
aantal
dagen

Januari

9.977

8.943

90%

15

Februari

8.663

7.918

91%

14

Maart

9.208

8.377

91%

15

April

9.586

8.677

91%

15

Mei

10.731

9.633

90%

15

Juni

10.135

9.243

91%

13

Totaal

58.300

52.791

91%

15