Halfjaarbericht 2018

Financieel economische monitor Den Haag augustus 2018

De Financieel Economische Monitor is in 2009 naar aanleiding van de recessie ontwikkeld om in de behoefte te voorzien om in periode van laagconjunctuur - aan de hand van indicatoren- de vinger aan de pols te houden rondom het economisch klimaat.
Met het aantreden van een nieuw college dit jaar en een periode van hoogconjunctuur vindt het college het wenselijk om het doel van de monitor en de onderliggende indicatoren te heroverwegen. In dit Halfjaarbericht zal de monitor dan ook niet verschijnen. Indien er behoefte blijft aan de monitor zal deze na eventuele bijstelling van het doel en de indicatoren bij een volgende rapportagemoment weer worden aangehecht.