Halfjaarbericht 2018

Beleidsmatige voortgang

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Belangrijkste zaken zijn:

•   De begroting 2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur:
•   Rijk en regio hebben afgesproken te starten met een programmatische aanpak voor de bereikbaarheidsopgaven in de Zuidelijke Randstad, het zogeheten gebiedsprogramma ‘Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag’.
•   Met het oog op de periode 2018-2022 zijn de voorbereidingen voor de strategische agenda gepresenteerd. Deze agenda wordt opgesteld langs vier lijnen: 1) vernieuwen van de economie, 2) vernieuwen stad en omgeving 3) vernieuwen van verbindingen, en 4) vernieuwen energie.