Halfjaarbericht 2018

Voortgang reserves

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Bestemmingsreserve Werk met Werk

Project

        3.804

                -

        3.804

               -

        2.260

        1.544

     3.804

            -

     3.804

            -

     2.260

     1.544

Het programma heeft in 2018 geen onttrekkingen groter dan € 2,5 mln.