Halfjaarbericht 2018

Voortgang investeringen

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

       4.255

                           -

                4.255

Aanschaf hardware/software

       3.000

                           -

                3.000

Diverse investeringen installaties

       5.947

                           -

                5.947

CIS Basisinfra 2014

       1.750

                           -

                1.750

Vervanging binnenzonwering

          154

                           -

                  154

Vervanging/revisies installaties

           40

                           -

                    40

Haags Subsidie Systeem (ABBA)

       1.000

                           -

                1.000

Meer Management Systeem (LMS)

          113

                           -

                  113

Project migratie “Eventus naar HAS”

          269

                           -

                  269

Investering stadsdeelkantoor Leyweg

          230

                           -

                  230

   16.758

                     -

          16.758