Halfjaarbericht 2018

Voortgang reserves

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Overcommittering D2

Project

        3.531

                -

        3.531

        2.837

             50

        6.318

Reserve Fonds Economische Structuurversterking

Project

        8.494

                -

        8.494

               -

        5.694

        2.800

Reserve World Forum Convention Center

Project

        1.808

                -

        1.808

               -

        1.808

               -

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

Project

        3.039

                -

        3.039

               -

        1.815

        1.224

Toegekende (gem) revolverende investeringsmiddelen

Project

        4.100

                -

        4.100

               -

        1.400

        2.700

    20.972

            -

    20.972

     2.837

    10.767

    13.042