Halfjaarbericht 2018

Voortgang reserves

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Parkeren

Project

        4.514

                -

        4.514

             45

        1.203

        3.356

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer

Project

        2.704

                -

        2.704

               -

        2.694

             10

     7.218

            -

     7.218

         45

     3.897

     3.366

Stedelijke Ontwikkeling
De beschikbare middelen zijn bestemd voor de ontbrekende schakels in het sterfietsroutenetwerk en voor de uitvoering van projecten uit het Straten, Wegen, Lanen programma. De reserve zal naar verwachting in 2018 volledig worden besteed.