Halfjaarbericht 2018

Voortgang reserves

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Bestemmingreserve verkiezingen

Egalisatie

        1.800

        -1.400

           400

               -

               -

           400

     1.800

     -1.400

        400

            -

            -

        400

Het programma kent geen projectreserves of onttrekkingen groter dan € 2,5 mln.