Halfjaarbericht 2018

Voortgang investeringen

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Kinderopvang

       3.926

                           -

                3.926

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid

          318

                           -

                  318

Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs

          329

                           -

                  329

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

     15.556

                           -

              15.556

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs

       1.414

                           -

                1.414

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

     10.228

                           -

              10.228

   31.771

                     -

          31.771

De grote investeringsprojecten voor 2018 betreffen projecten van Onderwijshuisvesting, namelijk de Ds. D.A, van de Boschschool en het Vrijzinnig Christelijk Lyceum. In de paragraaf Onderwijshuisvesting wordt de voortgang van de investeringsprojecten toegelicht.