Halfjaarbericht 2018

Voortgang reserves

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

Project

        8.993

                -

        8.993

        3.400

        4.429

        7.964

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

Project

        8.970

                -

        8.970

               -

        1.993

        6.977

    17.963

            -

    17.963

     3.400

     6.422

    14.941

De gemeente heeft uit de reserve Duurzame huisvesting onderwijs een bedrag van € 1,9 mln. laten vrijvallen in de ruimte ter dekking van het coalitieakkoord. De begrote dotatie is verhoogd tot een bedrag van ten hoogste € 3,4 mln.