Halfjaarbericht 2018

Voortgang investeringen

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Dak Haeghe groep

              -

                           -

                       -

           -

                     -

                  -

Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.