Halfjaarbericht 2018

Voortgang reserves

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

Project

      17.797

                -

      17.797

        1.378

        3.750

      15.425

    17.797

            -

    17.797

     1.378

     3.750

    15.425

De aanwending reserve werkgelegenheidsprojecten is bestemd voor de kosten Taskforce Jeugd en STiP (apparaat, subsidies en opleiding). De prognose voor 2018 blijft gehandhaafd op de begroting2018.