Halfjaarbericht 2018

Voortgang reserves

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Zorg Innovatiefonds

Project

        5.000

                -

        5.000

               -

        1.250

        3.750

Reserve Decentralisatie WMO

Project

        2.800

                -

        2.800

               -

        2.800

               -

     7.800

            -

     7.800

            -

     4.050

     3.750