Halfjaarbericht 2018

Voortgang investeringen

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Kust Gezond

       1.075

                           -

                1.075

Klusobjecten

       3.755

                           -

                3.755

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising (onderdeel van Kust gezond)

          700

                           -

                  700

Horeca/detailhandel OCC

          617

                           -

                  617

Morgenstond Midden

     13.992

                           -

              13.992

Amerikaanse Ambassade

     10.500

                           -

              10.500

   30.639

                     -

          30.639

Morgenstond midden
De Hoogeveenlaan is de hoofdontsluiting voor het westelijke deel van Morgenstond Midden. Omdat inmiddels alle bouwprojecten in het gebied zijn afgerond wordt in 2019 ter afsluiting van de gebiedsontwikkeling Morgenstond midden de Hoogeveenlaan definitief ingericht.

Amerikaanse Ambassade
In 2018 is het bezit van de voormalige ambassade in bezit van de gemeente gekomen. De investering heeft hier betrekking op.